Opony do pojazdów ciężarowych i przemysłowych

Pogłębianie opon

Zgodnie z regulaminem nr 54 EKG wszystkie opony Matador, które nadają się do pogłębiania są opatrzone na obu ścianach bocznych słowem REGROOVABLE

Powiększona dzięki pogłębieniu o nawet 4 mm głębokość bieżnika oznacza znaczącą poprawę parametrów.

Elementem konstrukcji w pełni stalowych opon ciężarowych jest tzw. podstawa bieżnika znajdująca się pomiędzy górną krawędzią opasania a rowkami bieżnika. Ma ona zapobiec przedostawaniu się kamieni itp. do stalowego opasania oraz karkasu.

Jeśli opona do pojazdów dostawczych jest oznaczona jako „REGROOVABLE", można ją pogłębić do grubości 2 mm powyżej podkładu bieżnika lub opasania. Przestrzegać należy wszystkich dodatkowych przepisów obowiązujących w danym kraju.

Choć opony można bieżnikować po osiągnięciu przez nie wymaganej prawem minimalnej głębokości bieżnika, pogłębianie nie jest zalecane w każdym przypadku. Grubość podkładu bieżnika zostaje ograniczona i kamienie itp. mogą łatwiej przebić i uszkodzić stalowe opasanie, powodując korozję. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na zdatność opony do bieżnikowania.

Najlepszy moment na bieżnikowanie następuje w momencie, gdy bieżnik osiąga głębokość ok. 3 mm. Następnie należy sprawdzić równomierność zużycia opony. Należy zwrócić uwagę na miejsca, w których bieżnik zużyty jest nierównomiernie.Pogłębianie musi być przeprowadzone przez wykwalifikowanego eksperta, co pozwoli uniknąć przedwczesnego uszkodzenia opony, a także ograniczenia jej zdatności do bieżnikowania.

W niektórych krajach (np. w Niemczech w przypadku autokarów KOM-100 i w Austrii w przypadku autokarów) pogłębianie opon na przednią oś autobusów dalekobieżnych jest zabronione. Zasadniczo nie zaleca się pogłębiania opon na oś przednią autokarów.

Wszystkie opony Matador, na których dopuszcza się pogłębianie noszą oznaczenie „Regroovable".

Matador. Marka koncernu Continental.